Crossref Citations

1. Molecular identification of 16 Porphyra lines using sequence-related amplified polymorphism markers
Li-Xian Qiao, Hong-Yu Liu, Bao-Tai Guo, Man-Li Weng, Ji-Xun Dai, De-Lin Duan, Bin Wang
Aquatic Botany  vol: 87  issue: 3  first page: 203  year: 2007  
doi: 10.1016/j.aquabot.2007.06.006